BUPIGOBBI (PESADA)

PRINCIPIO ACTIVO: Bupibacaina

FORMA FARMACÉUTICA: Inyectable

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Anestésico Raquídeo

PRESENTACIÓN: Est. x 1 Amp. x 4mL