CLAUSIMUS

PRINCIPIO ACTIVO: Bacillus Clausii

FORMA FARMACÉUTICA: Solución

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Probiótico

VÍA ADMINISTRACIÓN: Oral

PRESENTACIÓN: Est. x 6 Minibotellas