FACTOR VIII DE COAGULACIÓN

PRINCIPIO ACTIVO: Factor VIII de coagulacion

FORMA FARMACÉUTICA: Inyectable

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Hematológico

VÍA ADMINISTRACIÓN: Intravenosa

PRESENTACIÓN: Est. x 1Vial+Solv+Jer+Agujas+Filtro+Almohadilla